Enerji Sönümleyicilerin Bağlantısında MaSTER Disk-Ankraj® Uygulaması

MaSTER Disk-Ankraj, MASTER FRAME metodu için geliştirilmiş özel bir kimyasal ankraj olmakla birlikte, düşük mukavemetli betonlarda dahi yüksek kesme mukavemetine sahip olması sebebi ile, güçlendirme elemanlarının (enerji sönümleyiciler, çelik çaprazlar vb.) taşıyıcı sisteme bağlantısında da tercih edilmektedir.

Endüstriyel Yapı

*Güçlendirme tasarımları Promer Mühendislik Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

Endüstriyel Yapı

*Güçlendirme tasarımları Promer Mühendislik Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.