1919 yılında Japonya’da kurulmuş olan Maeda Corporation, 2014 yılında eşit ortaklıkla Türkiye’de GKMC İnşaat ve Danışmanlık A.Ş. şirketini kurmuş, Türk inşaat sektörüne giriş yapmıştır.

GKMC, Türk müteahhitlik sektörünün ilk Türk-Japon eşit ortaklı inşaat firmasıdır.
GKMC İnşaat ve Danışmanlık Şirketi’nin kuruluş amaçlarından biri, Japonya’daki ileri yapı teknolojilerini, gerektiğinde Japon finansman gücünü de kullanarak Türk inşaat sektörüne kazandırmaktır.

GKMC, bu hedef doğrultusunda, hissedarı olan Maeda Corporation’ın Japonya’da geliştirdiği anti-sismik inşaat teknolojilerini ve Japonya’daki engin uygulama deneyimini deprem ülkesi olan Türkiye’ye taşımayı, deprem odaklı inovatif yapı teknolojileri ile ülkemizin önemli bir sosyal sorununa alternatif çözümler getirmeyi amaçlamaktadır.