1919 yılında Japonya’da kurulmuş olan Maeda Corporation, 1963 yılından itibaren yurt dışında faaliyetlerde bulunmaya başlayan, çok yönlü inşaat ve genel müteahhitlik firmasıdır. Maliyet azaltma, işlevsel iyileştirme, risk azaltma, anti-sismik çözümler gibi alanlarda uzun yıllara dayanan uzmanlık ve bilgi birikimi ile Maeda Corporation, inşaat projelerinde planlamadan tasarıma, inşaattan onarım hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlara tam olarak cevap verebilmektedir. 6.000’in üzerinde çalışanı ile Maeda Corporation, baraj, trenyolu, metro ve tünel gibi yeraltı projelerinden otoyolu ve köprülere; su sağlama sistemlerinden hidro-termal-nükleer enerji santrallerine kadar çok geniş bir portföyde projeler gerçekleştirmiştir. Maeda firması okul, ofis binaları, hastane vb. kamu ve özel sektör yapıların müteahhitliğini de gerçekleştirmektedir. Mevcut ana inşaat işlerine ilave olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, havaalanı ve otoyol gibi altyapı inşaat ve işletme (infrastructure management) işlerini de gerçekleştirmektedir.
Kuruluş: 1919
Çalışan Sayısı: 6.929 kişi (Konsolide, 2021)
Sermaye: 249.000.000 USD (Yaklaşık)
Toplam Satış: Yaklaşık 6 milyar USD  -2021
2021

Maeda Corporation Hakkında

(Annual Report 2021)
İndir
2021, Japonya

Web Sayfası

Ziyaret Et