1919 yılında Japonya’da kurulmuş olan Maeda Corporation, 2014 yılında eşit ortaklıkla Türkiye’de GKMC İnşaat ve Danışmanlık A.Ş. şirketini kurmuş, Türk inşaat sektörüne giriş yapmıştır.

GKMC, Türk müteahhitlik sektörünün ilk Türk-Japon eşit ortaklı inşaat firmasıdır.
GKMC İnşaat ve Danışmanlık Şirketi’nin kuruluş amaçlarından biri, Japonya’daki ileri yapı teknolojilerini, gerektiğinde Japon finansman gücünü de kullanarak Türk inşaat sektörüne kazandırmaktır.

GKMC, bu hedef doğrultusunda, hissedarı olan Maeda Corporation’ın Japonya’da geliştirdiği anti-sismik inşaat teknolojilerini ve Japonya’daki engin uygulama deneyimini deprem ülkesi olan Türkiye’ye taşımayı, deprem odaklı inovatif yapı teknolojileri ile ülkemizin önemli bir sosyal sorununa alternatif çözümler getirmeyi amaçlamaktadır.

GKMC İnşaat ve Danışmanlık A.Ş., Japonya’da mevcut ileri yapısal güçlendirme uygulamaları ve Maeda Corporation bünyesindeki Ar&Ge Enstitüsü’nde geliştirilmiş olan yapı güçlendirme teknolojisi ile ülkemizdeki okul, hastane vb. kamu binalarının depreme karşı güçlendirilmesi için inovatif çözümlere odaklanmış bir inşaat firmasıdır.

Türkiye’de yapılan konvansiyonel güçlendirme uygulamalarında hastane, okul, sanayi tesisleri ve kamu binalarının kullanımının kesintiye uğradığı, geniş bir kesimin bu durumdan olumsuz etkilendiği gözlemlenmiştir.

GKMC’nin Türkiye’de yaygınlaştırdığı yapısal güçlendirme tekniğinin en önemli özelliği, yapının
içine girmeden ve yapının kullanımını kesintiye uğratmadan, konvansiyonel uygulamalara göre daha ekonomik ve kısa sürede uygulanmasıdır. Bu teknik, Japonya’da okul ve hastane gibi birçok betonarme yapıda başarı ile uygulanmıştır.

GKMC, sosyal sorumluluk bilinci ve ülkemizin depreme karşı binaların yapısal sorununun çözümüne katkı sağlamak amacı ile yenilikçi çözümler geliştirmeye devam etmektedir.

 

İnovatif inşaat teknolojilerinin ülkemizde yaygınlaşmasında, inşaat sektöründe yenilikçi çözümlerin yer edinmesinde ve sektörün dönüşümünde öncü firma olmak. Tüm paydaşları ile birlikte ortak değer yaratmak ve inşaat sektöründe sürdürülebilir bir «inovasyon ekosistemi» oluşturmak.

Misyon

Dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak, sosyal sorunların çözümü odaklı yenilikçi inşaat teknolojileri geliştirmek. Sürdürülebilir, yenilikçi inşaat teknolojileri ile tüm paydaşlarına değer yaratarak sosyal problemlere çözüm bulmak.

Değerlerimiz

Dürüstlük Tüm faaliyetlerimizde etik değerlere ve yasalara uygun davranmak
Güven Tüm paydaşlar ve inovasyon ekosistemimiz ile karşılıklı güven ve saygıya dayalı şeffaf ilişki kurmak
Sürdürülebilirlik Tüm paydaşları kapsayan, sosyal sorumlulukların bilincinde sürdürülebilir iş modeli ve teknolojilere odaklanmak
Eşitlik Paydaşlarımızı inovasyon sürecine eşit ve etkin şekilde dahil etmek, tüm fikirlere eşit yaklaşmak
Yenilikçi Olmak Her zaman mükemmeliyetçi ve yeniliğe açık şirket kültürü oluşturmak
Dernek ve Odalar

Maeda Corporation Hakkında

1919 yılında Japonya’da kurulmuş olan Maeda Corporation, 1963 yılından itibaren yurt dışında faaliyetlerde bulunmaya başlayan, çok yönlü inşaat ve genel müteahhitlik firmasıdır. Maliyet azaltma, işlevsel iyileştirme, risk azaltma, anti-sismik çözümler gibi alanlarda uzun yıllara dayanan uzmanlık ve bilgi birikimi ile Maeda Corporation, inşaat projelerinde planlamadan tasarıma, inşaattan onarım hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlara tam olarak cevap verebilmektedir.

6.000’in üzerinde çalışanı ile Maeda Corporation, baraj, trenyolu, metro ve tünel gibi yeraltı projelerinden otoyolu ve köprülere; su sağlama sistemlerinden hidro-termal-nükleer enerji santrallerine kadar çok geniş bir portföyde projeler gerçekleştirmiştir.

Maeda firması okul, ofis binaları, hastane vb. kamu ve özel sektör yapıların müteahhitliğini de gerçekleştirmektedir. Mevcut ana inşaat işlerine ilave olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, havaalanı ve otoyol gibi altyapı inşaat ve işletme (infrastructure management) işlerini de gerçekleştirmektedir.

Kuruluş: 1919
Çalışan Sayısı: 6.929 kişi (Konsolide, 2021)
Toplam Satış: Yaklaşık 6 milyar USD  -2021
Yurtdışı: Toplam 10 ofis, 5 iştirak